Disclaimer – Infrashop.net

Algemeen

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Infrashop.net (hierna “wij” of “onze”) streeft ernaar om accurate en actuele informatie te verstrekken. Ondanks onze inspanningen kunnen er echter onjuistheden of onvolledigheden optreden.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies in de inhoud van deze website. De informatie op deze website kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Externe Links

Deze website bevat links naar externe websites die geen eigendom zijn van Infrashop.net. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacypraktijken van deze externe websites. Het volgen van deze links is geheel op eigen risico.

Intellectueel Eigendom

Tenzij anders vermeld, zijn alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze website (inclusief tekst, afbeeldingen, video’s en ander materiaal) eigendom van Infrashop.net. Het is niet toegestaan om zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming materiaal van deze website te kopiëren, reproduceren, verspreiden of op enigerlei wijze te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Interne Links

Voor meer informatie over ons retourbeleid, verwijzen wij u naar onze Retourbeleid pagina.

Voor details over ons cookiebeleid, verwijzen wij u naar onze Cookiebeleidpagina.

Contact

Voor vragen of opmerkingen over deze disclaimer kunt u contact met ons opnemen via onze contactpagina.

Dit is een juridische disclaimer en we behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig deze pagina te raadplegen voor eventuele updates.